• Loading...
 
Kế hoạch phối hợp Tổ chức cuộc thi “Ý tưởng, dự án khởi nghiệp” trong thanh niên tỉnh Yên Bái năm 2017”
Ngày xuất bản: 04/10/2017 12:00:00 SA

ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH –

HỘI DOANH NHÂN TRẺ TỈNH YÊN BÁI

***

Số: 338 -KHPH/TĐTN-HDNT

ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH

 

 

 

 

 

Yên Bái, ngày 10 tháng 4  năm 2017

 

KẾ HOẠCH PHỐI HỢP

Tổ chức cuộc thi “Ý tưởng, dự án khởi nghiệp”

trong thanh niên tỉnh Yên Bái năm 2017”

---------------

              

Căn cứ Chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2017; Thiết thực hưởng ứng phong trào Khởi nghiệp trong thanh niên, sinh viên, trí thức trẻ trên địa bàn tỉnh Yên Bái, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Yên Bái - Hội doanh nhân trẻ tỉnh Yên Bái phối hợp tổ chức Cuộc thi “Ý tưởng, dự án khởi nghiệp trong thanh niên tỉnh Yên Bái” năm 2017, cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

- Đẩy mạnh cuộc vận động “Thanh niên Yên Bái giúp nhau phát triển kinh tế giai đoạn 2014 - 2019; Tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích, phát huy tiềm năng sáng tạo, tư duy năng động, truyền nguồn cảm hứng và nâng đỡ khát vọng lập thân lập nghiệp phát triển kinh tế cho thanh niên Yên Bái. 

- Phát huy vai trò xung kích, tình nguyện, “dám nghĩ”, “dám làm” của đoàn viên thanh niên trong việc phát triển, hiện thực hóa các ý tưởng khởi nghiệp góp phần phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, đồng thời tạo ra nguồn nhân lực trẻ có chất lượng cao trong thời kỳ công nghiệp hoá - hiện đại hoá đất nước.

- Thông qua cuộc thi sẽ tạo điều kiện kết nối đầu tư cho những dự án, phương án sản xuất, kinh doanh có tính khả thi cao cơ hội trở thành hiện thực góp phần củng cố, nâng cao chất lượng công tác Đoàn, Hội và phong trào thanh niên.

- Trong quá trình tổ chức cuộc thi phải thực hiện tốt công tác tuyên truyền để đông đảo đoàn viên, hội viên tham gia; đồng thời việc tổ chức phải đảm bảo hiệu quả, thiết thực, tránh hình thức.

II. ĐỐI TƯỢNG, NỘI DUNG

1. Đối tượng

Tất cả đoàn viên, thanh niên là người Việt Nam (hiện đang sinh sống trong nước) có tuổi đời không quá 35 tuổi (tính đến ngày 01/11/2017) có ý tưởng sản xuất, kinh doanh cần hỗ trợ và hợp tác để thực hiện ý tưởng, dự án trên địa bàn tỉnh Yên Bái. Đoàn viên, thanh niên có ý tưởng tham gia cuộc thi có thể đăng ký cuộc thi theo hình thức cá nhân hoặc nhóm tác giả.

2. Tiêu chuẩn

- Các tác giả, nhóm tác giả tham gia cuộc thi phải là đoàn viên Đoàn TNCS Hồ Chí Minh hoặc Hội viên Hội LHTN Việt Nam hiện đang sinh hoạt trong các cơ sở Đoàn, Hội; có đạo đức tốt, chấp hành nghiêm chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và không đang trong thời gian chấp hành án dân sự, hình sự.

- Ý tưởng tham gia cuộc thi phải thiết thực, khả thi, có thể triển khai và áp dụng trong thực tiễn; có giá trị làm lợi, hiệu quả về kinh tế, xã hội; không trùng lặp, sao chép hoặc vi phạm bản quyền đối với các ý tưởng đã được đăng ký khác.

III. NỘI DUNG

 1. Lịch trình cuộc thi

- Phát động cuộc thi: Tháng 4/2017.

- Thu bài thi: Trước ngày 05/8/2017.

- Chấm thi các ý tưởng, dự án tham gia cuộc thi:

+ Chấm vòng sơ tuyển: 10/8/2017 đến 05/9/2017.

+ Chấm vòng chung kết: Tháng 11/2017.

Vòng sơ tuyển sẽ chọn ra từ 6 đến 8 ý tưởng khởi nghiệp hay nhất tham gia vòng chung kết.

Lưu ý: Sau khi lọt vào vòng chung kết những ý tưởng khởi nghiệp sẽ được hoàn chỉnh thành các dự án/đề án (có sự trợ giúp của Ban cố vấn) trước khi trình bày ý tưởng của mình tại vòng chung kết cuộc thi.

2. Nội dung các vòng thi

2.1. Vòng thi thứ nhất: Vòng sơ tuyển – “Đi tìm ý tưởng”

- Các tập thể, cá nhân tham gia cuộc thi gửi phiếu đề xuất ý tưởng khởi nghiệp (mẫu 1) hoặc thuyết minh dự án/đề án sản xuất, kinh doanh (mẫu 2) điền đầy đủ thông tin theo mẫu  gửi về Ban Tổ chức trước ngày 05/8/2017. Bản mềm gửi qua địa chỉ Email: thanhnienyenbaisangtaokhoinghiep@gmail.com và bản giấy về Ban Thanh niên Nông thôn, Công nhân, Viên chức và Đô thị Tỉnh đoàn Yên Bái, tổ 26, đường Lý Tự Trọng, phường Đồng Tâm, TP. Yên Bái. Bản đăng ký gửi về Ban tổ chức sau thời gian quy định sẽ không được tham gia dự thi.

(Các mẫu phiếu được đăng tải trên Website tinhdoanyenbai.gov.vn/Sáng tạo, Khởi nghiệp và page: Thanh niên Yên Bái Sáng tạo – Khởi nghiệp. Khuyến khích các tác giả/nhóm tác giả gửi cả phiếu đề xuất ý tưởng và bản thuyết minh ý tưởng)

- Sau khi nhận được các ý tưởng khởi nghiệp đăng ký dự thi, Ban tổ chức, Ban giám khảo sẽ tổ chức chấm điểm chéo, chọn ra 6 đến 8 ý tưởng hay nhất, có tính thực tiễn nhất và có thể thực hiện trong thực tế để tham gia vòng chung kết, kết quả sẽ được thông báo trên trên page: Thanh niên Yên Bái Sáng tạo – Khởi nghiệp và Website tinhdoanyenbai.gov.vn/Sáng tạo, Khởi nghiệp trước ngày 05/9/2017.

- Đối với các ý tưởng được chọn để tham gia vòng chung kết sẽ được Ban cố vấn sẽ hỗ trợ để các ý tưởng hoàn thiện hơn. Mỗi cá nhân hoặc nhóm thành viên là tác giả của ý tưởng được chọn liên hệ với Ban cố vấn do Ban tổ chức Cuộc thi mời hoặc các chuyên gia khác để hoàn thiện ý tưởng thành dự án khởi nghiệp.

- Nộp dự án/đề án hoàn chỉnh: Trên cơ sở hỗ trợ của Ban cố vấn, các đội sẽ hoàn thiện ý tưởng thành một dự án/đề án sản xuất, kinh doanh đầy đủ và nộp về Ban tổ chức gồm 05 bản giấy và file mềm qua email: thanhnienyenbaisangtaokhoinghiep@gmail.com. Thời hạn cuối: ngày 15/10/2017. Tác giả các ý tưởng được chọn chuẩn bị Slide để bảo vệ trước hội đồng.

2.2. Vòng thi thứ 2: Vòng chung kết – “Ý tưởng thăng hoa”

2.2.1. Thời gian, địa điểm: Trung tuần tháng 11/2017, tại Hội trường Trung tâm Hoạt động Thanh thiếu nhi tỉnh Yên Bái.                                     

2.2.2. Nội dung, hình thức:

Vòng thi “Chung kết – Ý tưởng, dự án khởi nghiệp trong thanh niên Yên Bái năm 2017” sẽ được tổ chức theo hình thức sân khấu hóa, lần lượt các tác giả/nhóm tác giả có 10 phút để giới thiệu về bản thân/nhóm và dự án/đề án của mình trước Ban giám khảo/Hội đồng phản biện và có thời gian 07 phút để trả lời các câu hỏi/tình huống do Hội đồng phản biện đưa ra. Các thành viên Ban giám khảo/Hội đồng phản biện sẽ chấm điểm độc lập, theo thang điểm 100; kết thúc cuộc thi, đề án/dự án đạt tổng số điểm cao sẽ giành chiến thắng. Trong phần thuyết trình các thí sinh có thể sử dụng các video hoặc hình ảnh trình chiếu powerpoint để minh họa cho nội dung dự thi.

- Kết thúc mỗi lượt thi, tác giả hoặc nhóm tác giả sẽ có 03 phút đứng lại tại sân khấu để MC mời gọi các nhà đầu tư chấp nhận hợp tác hoặc hỗ trợ đầu tư dự án (ngoài nội dung cơ cấu giải thưởng của Ban tổ chức). 

IV. CƠ CẤU GIẢI THƯỞNG

- 01 giải nhất: Giấy chứng nhận, tiền thưởng và quà trị giá 15.000.000 đồng.

- 01 giải nhì: Giấy chứng nhận, tiền thưởng và quà trị giá 10.000.000 đồng.

- 02 giải ba: Giấy chứng nhận, tiền thưởng và quà trị giá 5.000.000 đồng.

- Các giải khuyến khích: Giấy chứng nhận, tiền thưởng và quà trị giá 3.000.000 đồng.

Ban tổ chức cuộc thi sẽ lựa chọn các dự án cho chất lượng để gửi đi tham gia cuộc thi cấp Trung ương và tuyên truyền, tìm kiếm các nguồn lực hỗ trợ thực hiện.

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Tỉnh đoàn Yên Bái

- Chủ trì xây dựng kế hoạch kinh phí; thành lập Ban Tổ chức, Ban Giám khảo (hoặc Hội đồng phản biện), tổ thư ký và các văn bản liên quan phục vụ công tác tổ chức cuộc thi “Ý tưởng, dự án khởi nghiệp trong Thanh niên Yên Bái năm 2017”.

- Chỉ đạo các đơn vị trực thuộc tuyên truyền, triển khai sâu rộng cuộc thi đến đoàn viên, thanh niên; Phối hợp với các cơ quan truyền thông tích cực tuyên truyền nội dung cuộc thi trên các phương tiện thông tin đại chúng.

- Tổ chức tổng kết, phối hợp với các tổ chức, cá nhân khai thác các nguồn lực xã hội để tổ chức cuộc thi và hỗ trợ, đầu tư cho nhưng ý tưởng kinh doanh có tính khả thi cao.

- Tiếp nhận, giải quyết các vướng mắc của đoàn viên, thanh niên trong quá trình tham gia cuộc thi.

- Tổng hợp, thu nhận các ý tưởng tham gia đăng ký, cung cấp các thông tin cần thiết trong công tác tổ chức.

- Giao Ban Thanh niên nông thôn Công nhân, Viên chức và Đô thị Tỉnh đoàn Yên Bái làm bộ phận thường trực tham mưu, triển khai cuộc thi.

2. Hội Doanh nhân trẻ tỉnh Yên Bái

- Tuyên truyền, triển khai cuộc thi đến Hội viên; mời hoặc chọn cử doanh nhân/hội viên giàu kiến thức, kinh nghiệm tham gia Ban Tổ chức, Ban Giám khảo cuộc thi.

- Chủ trì vận động, kêu gọi các nguồn lực xã hội hóa từ các tập thể, cá nhân trong và ngoài tỉnh hỗ trợ kinh phí tổ chức cuộc thi và đầu tư cho các đề án/dự án có tính khả thi cao, có giá trị làm lợi, hiệu quả về kinh tế, xã hội.

- Chủ trì hỗ trợ, hướng dẫn các tác giả được chọn tham gia vòng chung kết phát triển ý tưởng thành các đề án/dự án hoàn chỉnh.

- Giao Văn phòng Hội Doanh nhân trẻ làm bộ phận thường trực tham mưu, phối hợp tổ chức cuộc thi.

3. Các huyện, thị, thành Đoàn và Đoàn trực thuộc

- Nghiên cứu các nội dung của kế hoạch để tuyên truyền, triển khai các nội dung của cuộc thi đến đoàn viên thanh niên, sinh viên có ý chí, khát vọng muốn khởi nghiệp.

- Định hướng cho ĐVTN, sinh viên về các ngành nghề kinh doanh phù hợp trước khi xây dựng các ý tưởng, kế hoạch kinh doanh cho phù hợp với tình hình thực tế ở địa phương, đơn vị; thường xuyên đôn đốc, kiểm tra việc triển khai thực hiện các nội dung của kế hoạch đối với các cơ sở Đoàn.

- Tổng hợp các ý tưởng, dự án khởi nghiệp tham gia cuộc thi của đơn vị mình gửi về Ban tổ chức cuộc thi theo đúng thời gian quy định.

- Giao các huyện, thị, thành Đoàn mỗi đơn vị đăng ký ít nhất 10 ý tưởng khởi nghiệp; các đơn Đoàn trực thuộc mỗi đơn vị đăng ký ít nhất 05 ý tưởng khởi nghiệp trong thanh niên.

 

 

Trên đây là Kế hoạch phối hợp tổ chức cuộc thi “Ý tưởng, dự án khởi khởi nghiệp trong thanh niên Yên Bái năm 2017”. Mọi thông tin liên quan đến cuộc thi, đề nghị liên hệ Ban Thanh niên Nông thôn, CNVC và Đô thị Tỉnh đoàn, ĐT: 0216.511.259; Email: thanhnienyenbaisangtaokhoinghiep@gmail.com./.

         

HỘI DOANH NHÂN TRẺ

TỈNH YÊN BÁI

CHỦ TỊCH

 

(Đã ký)

 

 

 

Bùi Thanh Dân

ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH

TỈNH ĐOÀN YÊN BÁI

BÍ THƯ

 

(Đã ký) 

 

 

 

Đoàn Thị Thanh Tâm

 

 

 

 

Nơi nhận:

 

 

-Thường trực Tỉnh ủy (B/c);

 

 

-Lãnh đạo UBND tỉnh (B/c);

 

 

-Ban Bí thư TW Đoàn (B/c);

 

 

-Ban TNXP, Ban Đoàn kết THTN, Ban TNNT TW Đoàn (Đ/b);

 

 

-Ban Dân Vận Tỉnh ủy (B/c);

 

 

-Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh (B/c);

 

 

-Hiệp Hội doanh nghiệp tỉnh (P/h);

 

 

-CLB Nữ doanh nhân tỉnh (P/h);

 

 

-Thường trực: Tỉnh đoàn, Hội Doanh nhân trẻ tỉnh (C/đ);

 

 

-BTV các huyện, thị, thành Đoàn và Đoàn trực thuộc (T/h);

 

 

-Website Tỉnh đoàn (Đăng tải);

 

 

-Lưu: VP, TNNT(34b).